ĐÃ CÓ 1943646 NGƯỜI ĐÃ NHẬN THÀNH CÔNG CÁCH ĐÂY 5 PHÚT

  • Quyền trượng băng giá +3
  • Trứng ấu long cỗ 5 sao !
  • NICK lên thẳng cấp 65
  • SKIN DDTANK FOREVER LE+3
  • KHIÊN CAPTAIN HIẾM CHẶN 1000000 SÁT THƯƠNG
  • DDTANK FOREVER
  • Đá hợp thành 900 100%ok x999
  • SUPER HYPERION BOOMERANG XL +7

CLICK ĐỂ CHỌN QUÀ EVENT !

Hình ảnh & văn bản